Behandeling

1. Eerste afspraak

Het eerste consult is bedoeld om te bekijken of een orthodontische behandeling op dit moment gewenst is. Er kan worden besloten onmiddellijk te behandelen, behandeling uit te stellen, of niet te behandelen.

2. Uitgebreid onderzoek

Voor het maken van een behandelplan is een uitgebreid onderzoek nodig. Daarom dienen er röntgenfoto’s, gebitsmodellen en kleurenfoto’s te worden vervaardigd, de zogenaamde documentatie. Deze documentatie wordt bij de eerstvolgende afspraak, die ongeveer een kwartier tot een half uur in beslag neemt, gemaakt.

3. Bespreken behandelplan

Het behandelplan wordt in dit bezoek met u en uw kind besproken. Er volgt dan uitleg over de actieve behandeling: de te gebruiken beugel(s), de te verwachten behandelduur, de tarieven volgens de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de bevordering van de Tandheelkunde) en de huisregels omtrent afspraken en betalingen.

4. Bespreken behandelplan

Na het bespreken van het behandelplan volgt de actieve behandeling met apparatuur. Soms worden elastiekjes tussen de kiezen geplaatst (separeren), of gebitsafdrukken gemaakt waarna er bandjes, slotjes en draden en/of uitneembare apparatuur kunnen worden geplaatst (banderen).

Na de eerste plaatsing vinden ongeveer eens in de 4 tot 6 weken controles plaats. Tijdens deze controles wordt de beugel telkens geactiveerd en bijgesteld om de beoogde veranderingen in het gebit te bereiken. Uiteraard is de vooruitgang sterk afhankelijk van de motivatie en inzet van de patiënt. Stelliger gezegd: De behandeling valt of staat met de medewerking van (uzelf) uw zoon of dochter.

Telkens speelt de groei een grote rol. Ook de vorm, grootte en stand van de tanden, kiezen en kaken, alsmede individuele biologische verschillen, bepalen in hoge mate de tijdsduur van een behandeling. De totale duur kan dan ook nooit exact van te voren worden bepaald. Wel kan worden gesteld dat een orthodontische behandeling tenminste twee jaar duurt, waarna er nog een zogenaamde retentieperiode volgt.
Lees hier meer over:

5. Bespreken behandelplan

Na de actieve behandeling wordt de vastzittende beugel verwijderd. Om de stand van de onder-en boventanden zoveel mogelijk vast te houden, worden er meestal spalken en een nachtbeugel achter het onder-en bovenfront geplaatst. Deze zullen nog enkele malen door ons worden gecontroleerd. Tijdens de laatste controle van de spalken, zal er een eindröntgenfoto worden vervaardigd om de ligging van de verstandskiezen te beoordelen. Vervolgens zal de tandarts een brief krijgen waarin zal worden vermeld dat de behandeling is afgerond, hoe de ligging van de verstandskiezen is en dat de controles van de spalken vanaf deze laatste controle bij de tandarts kunnen worden voortgezet.

6. Regelmatige controles

Regelmatige controles zijn erg belangrijk voor een goed verloop van de behandeling. Daar bijna al onze patiënten op school zitten, lukt het in veel gevallen niet om afspraken buiten schooltijd te plannen. Het kan tijdens de behandeling voorkomen dat de beugel pijn doet, of dat de beugel stuk is. In dat geval kunt u het beste zo snel mogelijk een extra afspraak maken, om de pijnklacht te laten verhelpen of de apparatuur te laten repareren. Voor losse bandjes en slotjes dient een aparte afspraak gemaakt te worden, want er is tijdens een normale controle hiervoor geen tijd. Het programma zou gaan uitlopen en er zouden lange wachttijden in de wachtkamer gaan ontstaan, waar niemand blij mee is, u ook niet.

7. Ortho Assistente

In deze praktijk wordt gewerkt met taakdelegatie. Dat betekent dat een deel van de taken van de orthodontist worden overgenomen door de assistenten. De assistenten zijn hiervoor intern en extern opgeleid en daarna bekwaam en bevoegd verklaard. De assistenten werken altijd in opdracht van de orthodontist, waarbij de orthodontist altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitgevoerde handelingen.